Artikelen

11 en 30:

Geneagram-Hoeksma-Postma (April 2005)

Mijn dierbaarste bezit over de schoenendoos van pake en beppe (Januari 2006)

Het geneagram Hamstra-Bruining en Het rampjaar 1871 (April 2007)

De vernoemingreeks, naar wie ben ik vernoemd? Deel 1 en deel 2 (December 2009)

Artikel over Yje Wijkstra (Juli 2011)

In het kader van 200 jaar achternamen, schreef ik een artikel over de naam Bruining. (Oktober 2011)

Artikel in het themanummer Mobiele friezen over Klaas de With  (Januari 2013)

Artikel over dezelfde voorouders als Joop Atsma en Piet Paulusma  (Juli 2014)

Artikel over criminele voorouder Taeke-Brandts (Januari 2015)

Artikel over dezelfde voorouders als Yme Drost en Joop Atsma (Oktober 2015)

Artikel over Minke-de-With een artikel in het themanummer over Veenhuizen (Januari 2016)

Geneagram Bruining-Hoeksma in het april nummer 2016

Artikel over Jurjen de Vries (januari 2017)

Artikel over Willem Bartel van der Kooi (december 2017)

Artikel over familienaam Bethlehem (januari 2019)

Artikel over Dopkewits/Pool (januari 2019)

Artikel over de familienaam Pool (januari 2019)

Artikel 'Voorouder in de krant' (januari 2020)

Artikel 'Twee broers in de oorlog' (januari 2021)

Artikel 'Het drama op het Bergumermeer' (oktober 2021)

Artikel over een advertentie met een oproep voor huwelijkskandidaten (augustus 2022)

De Sneuper:

Artikel over Anna Fockes Grottinga, die via vier lijnen mijn voorouder is. (December 2010)

Artikel over het verdwijnen van de naam Saterdag in de mannelijke lijn (Maart 2011)

Artikel over de verwantschap die ik heb met Dione de Graaff en Martin Bril. (Juni 2013)

Artikel over mijn verwantschap met Jan Ritskes Kloosterman en zijn dochter Simke Kloosterman. (December 2014)

Artikel over kwartierherhaling  (juni 2015)

Artikel over mijn voorouder Louw de Graaf (september 2016)

Artikel over Sterke Jerke (december 2016)

Artikel over mijn verwantschap met Peter Tuinman (december 2017)

Artikel over mijn verwantschap met Gerrit Hiemstra (september 2019)

Artikel over doktershuis Buitenpost (maart 2020)

Artikel over de militaire carrière van Jelle Hoeksma  (december 2022)

Artikel over het bijbeltje van Sjoukje Gaeles Stoker  (maart 2024)

GroninGen:

Artikel over het rampjaar 1864,waarin mijn voorouders al hun (eerste) vier kinderen verloren (Januari 2010)

Artikel over Blauwverver Klaas de With (Januari 2012)

Artikel over de familie Arkema (september 2016)

Artikel over IJe Wijkstra (maart 2021)

Boerderijen op de Hoogeland, familie Arkema (deel 1) (maart 2022)

Boerderijen op de Hoogeland, familie Arkema (deel 2) (juli 2022)

Overige:

Blog op de site van  Tresoar (Maart 2012)

Artikel over Yje Wijkstra op ‘het verhaal van Groningen.nl’  (juli 2012)

Link naar interview bij Omrop Fryslan. (Juni 2013)

Europeana  (2014) typ in zoekveld: Hoeksma en je krijgt de spullen van mijn pake uit de 1e W.O.

Meertens naam Saterdag  (november 2014) Het verhaal over de verdwijning van de achternaam Saterdag staat ook op de site van het Meertens instituut.

Blokhuispoort Louw en Fokke Hoeksma (oktober 2017) Hier staat het verhaal van mijn vader en oom in de gevangenis.

Blokhuispoort Taeke Brandts  (oktober 2017) Het verhaal over de criminele voorouder.