Kwartierstaten

Op deze pagina probeer ik zoveel mogelijk informatie te delen, het betreft dan familieonderzoeken die ik heb gedaan.

Ik probeer dit de komende tijd aan te vullen, dus kom nog eens terug.

Als u benieuwd bent of ik ook informatie van uw voorouders heb kunt u mij altijd mailen.

Hieronder vindt u kwartierstaten, genealogieën en verwantschappen.

Genealogieën:

Genealogie Folkert Taekes Bruining

Genealogie Dopschewijt oudste Pool

Genealogie Pieter oudst bekende Hoeksma

Genealogie Douwe Sipkes Kloosterman

Genealogie Harmen Auts familie Denkema en Renkema

Genealogie Jan Sijwerts Arkema

Genealogie Gerke Jans Veenstra

Genealogie Djoerd Everts van Kammen

Genealogie Christiaan Jans Kok

Genealogie Eeuwe Dirks Kooy

Genealogie Herman Henrich Recke Godlieb

Genealogie-Tyebbe-Rouckes-Voolstra

Genealogie Geert Jans Bethlehem

Genealogie Roel Rinses Storm

Kwartierstaten:

Kwartierstaat Mattie Hoeksma

Kwartierstaat Jelle Bruining

Kwartierstaat Ietsen Pool

Kwartierstaat Joke Kramer

Kwartierstaat Geertje Huisma

Kwartierstaat Sietske Storm

Kwartierstaat Kok-Bakker

Kwartierstaat Mozes-Pool

Verwantschappen:

Een verwantschap tussen twee personen houdt in dat ze dezelfde voorouders hebben.

Hun beider voorgeslacht gaat dan verder vanaf de no. I.

Tussen mijn man en mij is er een verwantschap:

Geneagram Bruining Hoeksma

Jelle Bruining is ook verwant aan zijn zwager Ietsen Pool:

Verwantschap Jelle Bruining met Ietsen Pool

Verwantschap tussen Jelle Bruining en zijn schoonzus Joke:

Verwantschap Jelle Bruining en Joke Kramer

Ook is er een verwantschap tussen Jelle Bruining en Sietske Storm:

Verwantschap Jelle Bruining en Sietske Storm

Ook mijn zus en haar man zijn verwant aan elkaar:

Verwantschap Ietsen Pool en Baukje Hoeksma

Verwantschap tussen Jelle Hoeksma en zijn vrouw Sietske Storm:

Verwantschap Sietske Storm en Jelle Hoeksma

Verwantschap tussen Ate Hoeksma en zijn vrouw Geertje:

Verwantschap Ate Hoeksma en Geertje Huisma

Verwantschap tussen Geertje Huisma en haar schoonzus Sietske Storm:

Verwantschap Sietske Storm en Geertje Huisma

Om een indruk te geven van de familienamen die ik heb onderzocht, geef ik hier een opsomming van families waar ik nu (juli 2015) meer dan 50 personen van in mijn bestand heb staan:

Arkema 87, Bakker 103, Benedictus 93, Bergsma 63, Bethlehem 392, Beute 61, Bijlsma 78, de Boer 378, Boersma 87, Boon(stra) 132, Bos(ma) 303, Bouma 89, Brouwer 174, Bruining 262, (van)Dijk(stra) 286, Drost 163, Dupon 51, Godlieb 63, de Graaf 231, de Haan 150, Hamstra 122, van der Heide 224, Hiemstra 66, Hoeksma 516, Hoekstra 180, Hofstede 61, Hoogsteen 60, Huisma(n) 89, Hulshoff 122, Itsma 59, (de)Jong(…) 361, van Kammen 91, Kasje 59, Kloosterman 282, Kramer 85, Land 101, (van der Meer(stra) 415, Merkus 71, van der Meulen 118, van der Molen 579, Mook 61, Mulder 98, Nicolai 285, Nijboer 69, van der Ploeg 181, Pool 135, Postma 375, Renkema 73, Rinzema 72, Starkenburg 88, Storm 220, Tjoelker 88, van der Veen 300, Veenstra 432, van der Velde 104, Visser 134, Voolstra 55, de Vries 451, van der Wal 161, We(e)ning 211, de Wit(h) 380, van der Woude 67, Zijlstra 78.